Gedragsverandering

Als we het hebben over gezondheid en dus onrechtstreeks productiviteit en op termijn betrokkenheid dan spreken we over gedragsverandering. Er is niet zoiets als een probleem en een oplossing zoals we gewoon zijn in de bedrijfswereld. Er is nood aan inzicht, kennis, engagement en doorzettingsvermogen alvorens men van gedragsverandering kan spreken.
Daarom steunt onze aanpak op het gedragsveranderingsmodel van professor J. Prochaska en DiClemente. Deze motivatietechniek kent 5 opeenvolgende fases.

"The Transtheoretical Model of health behavior changes"

gedragsverandering

Pré-contemplatie is de eerste fase. In deze fase is men nog niet bewust van het probleem.In deze fase verzamelt Still Movin informatie om te kunnen achterhalen wat de problemen juist zijn en om de programma’s te kunnen definiëren.

In de tweede fase, de contemplatiefase ervaart men het probleem en treedt er een bewustzijn op. Dit gebeurt bij de deelname aan een Experience of aan een Event. Soms, maar in mindere mate, ook bij de Breaks. Onze programma’s starten daarom altijd met een Experience.

De derde fase is de voorbereidingsfase. Hier verzamelt de deelnemer informatie. Hij leert de werking van zijn lichaam en brein kennen, leert de oefeningen, technieken, creëert inzicht en begint deze toe te passen, al of niet met een Challenge voor ogen. Hier vindt u het grootste gedeelte van de inhoud van de programma’s. Hier vinden de workshops plaats, een Brain & Body day en mogelijks een Event. Hier worden de deelnemers ingeleid in de verschillende oefeningen, beginnen ze deze toe te passen en worden ze klaargestoomd om de overstap te doen.

Deze overstap naar de vierde fase is de belangrijkste en daarom is een degelijke voorbereidingsfase van cruciaal belang. Tot nu toe werd de deelnemer gestuurd, nu neemt hij zelf het stuur in handen. In deze actiefase is de deelnemer overtuigd en past hij Still Movin toe tijdens zijn dagelijkse activiteiten. Hier hebben we een ondersteunende rol. We bieden verschillende tools aan om hem te helpen. De email quotes, de DVD’s, opvolging bij de Challanges, ..., we blijven de gedragsverandering stimuleren!

Het verschil met de vijfde fase ligt in het feit dat in deze fase een doelstelling bereikt is. Maar ook het gedrag dat veranderd is. De discipline heeft plaats gemaakt voor een gewoonte. Men spreekt van consolidatie.

Afhankelijk van de startsituatie van een deelnemer komt het voor dat men de weg naar een gezond gedrag uitstippelt in 2 à 3 herhalingen van dit model waarbij men telkens een nieuwe weg gaat bewandelen en wat reeds opgebouwd werd gaat behouden.

Iedereen bewandelt zijn weg; het bedrijf en Still Movin begeleiden.